BİLDİRİ ve POSTER SUNUMLARI
Bildiriler
En az iki, en çok dört sayfa ve verilen formata uygun olarak "Genişletilmiş Özet" şekilde sunulmalıdır.

Sözlü Sunum
Sözlü bildiri sunum süresi tartışmalar dâhil 20 dakikadır. Tüm salonlarda Data-show ve bilgisayar bulunacaktır. Sunumlarda çalışmanın amacının, kullanılan yöntemlerin ve elde edilen sonuçların süre aşılmadan verilebilmesi için en fazla 15-20 slayt hazırlanması önerilmektedir. Sunumlar bildiri gününden önce ilgili görevlilere teslim edilmelidir.
Poster Sunumu
Posterler boyutları 100 cm (yatay) x 70 cm (düşey) olacak şekilde hazırlanmalıdır. Posterler; Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuçlar bölümlerinden oluşmalı, Kaynaklar en sonda daha küçük punto ile verilmelidir. Poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunmalıdırlar.
BİLDİRİ FORMATI
Genişletilmiş sözlü ve poster bildiri formatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bildiri sunmak isteyen kişilerin Bildiri Formatına göre hazırlayacakları bildiriyle birlikte aşağıdaki formu da doldurarak birlikte sunmaları gerekmektedir.
Online Form

                                                                               ÇAĞRI
Birincisi 2003 Yılında düzenlenmiş olan İstanbul’un Jeolojisi sempozyumlarında dünyanın önde gelen metropollerinden birisi olan İstanbul’un yer bilimleri bağlamındaki çok çeşitli özellikleri tartışılarak, toplum ve karar vericilerle paylaşılmıştır. 2017 yılında gerçekleştirilen 5. Sempozyumdan sonra geçen uzun bir aranın ardından İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu-6 Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın destekleriyle 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecektir.
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu-6’nın ana teması “Sürdürülebilir Bir İstanbul” olarak belirlenmiştir. Çünkü insanoğlunun yoğun olarak yaşadığı kentlerde “Sürdürülebilirlik”  özel bir öneme sahiptir. Hem çok yoğun toplumsal yaşamın getirdiği bir dizi sorun, hem de toplumun çok çeşitli gereksinimlerinin karşılanmasıyla ilgili süreçler, kent yöneticilerini kentlerini sürdürülebilir bir şekilde yönetme konusunda çok zorlamaktadır.  Ülkemizin pek çok anlamda en gözde kenti olan İstanbul da birçok konuda "Sürdürülebilirlik" sorunuyla karşı karşıyadır.  Eşsiz kültürel, doğal, tarihi, jeolojik ve arkeolojik değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, deprem gibi jeolojik konumundan kaynaklanan tehditler, yapı malzemelerine olan büyük gereksinim, kentte yeraltının giderek daha yoğun kullanılacak oluşu, sınırlı su kaynakları, atık su ve çöp yönetimi gibi konular "Sürdürülebilirlik" öncelikli bir kent yönetiminin önündeki ciddi meydan okumalardır. 6. Sempozyum bu konulardaki güncel gelişmelerin tartışılacağı bir platform olarak tasarlanmış ve bu doğrultuda aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir:
-Sürdürülebilirlik Çalışmalarında Yer Bilimlerinin Rolü
-İstanbul’un Jeolojisindeki Son Gelişmeler
-İstanbul ve Deprem
-Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik
-Kent Jeolojisi ve Kentsel Dönüşüm
-Çevre Jeolojisi, Değişen İklim ve İstanbul
-Jeolojik Miras ve Kültürel Jeoloji
-Doğal Yapı Malzemeleri ve Kaynaklar
-Su Kaynakları ve Yönetimi

Tüm yer bilimcilerin yanı sıra; mimar, mühendis, şehir planlamacılar, sanat tarihçiler, arkeologlar ve iklim bilimcileri, İstanbul ve çevre illeri kapsayan bildirilerle temiz, yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaya davet ediyoruz.
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                   Sempozyum Düzenleme Kurulu adına,
                                                                                                                                                                Prof.Dr. M. Namık Yalçın
                                                                                                                                                                    Sempozyum Başkanı
DÜZENLEME KURULU
                                                                                 M. Namık Yalçın-Sempozyum Başkanı
Selahattin Sami Teymurtaş-Sempozyum II. Başkanı
Murat Yılmaz- Sempozyum II. Başkanı
Selman Er-Sempozyum Sekreteri
Doğacan Özcan-Sempozyum Sekreteri
Kemal Duran
Murat Yün
İsra Bostancıoğlu
Muhammed Doğukan Turhan
Bülent Taşkın
Onur Yılmaz 
Sinem Erişiş Aksoy
Neşe Değirmenci
Özgecan Irıcıoğlu Aydın
 
                                                      BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
                
A. M. Celal Şengör
Aral Okay
Atiye Tuğrul
Cengiz Zabcı
Erol Sarı
Esen Arpat
Eşref Yalçınkaya
Hasan Turgut Öztaş
Hüsnü Serdar Akyüz
İrfan Yolcubal
Mehmet Keskin
Mehmet Özdoğan
Mustafa Aktar
Naci Görür
Namık Aysal
Nazife Özge Fercan
Necdet Özgül
Nihal Sarıer
Hasan Nüzhet Dalfes
Okan Tüysüz
Osman Serkan Angı
Ömer Ündül
Ömer Lütfü Şen
Remzi Karagüzel
Sabah Yılmaz Şahin
Semih Ergintav
Süleyman Dalğıç
Ş. Can Genç
Şükrü Ersoy
Timur Ustaömer
Yıldırım Güngör
Yılmaz Mahmutoğlu          
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Geomar Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
İstanbul Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
İstanbul Teknik Üniversitesi       
 
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
YÖNETİM  KURULU

Selahattin Sami Teymurtaş - Başkan
Nejat Güven – II. Başkan
Haldun Ömer Seçilmiş - Yazman
Murat Yılmaz - Sayman
İsra Bostancıoğlu – Mesleki Uygulamalar Üyesi
Seyfettin Atmaca – Yayın Üyesi
Kemal Önder Presciler- Sosyal İlişkiler Üyesi

Sinem Aksoy – Yedek Üye
Çelik Musluoğlu – Yedek Üye
Özge Boso Hanyalı– Yedek Üye
Olgun Duru – Yedek Üye
Serdar Akgündüz – Yedek Üye
Onur Yılmaz – Yedek Üye

 
       OTURUM BAŞLIKLARI ve YÜRÜTÜCÜLER
-Sürdürülebilirlik Çalışmalarında Yer Bilimlerinin Rolü – Hasan Nüzhet Dalfes
-İstanbul’un Jeolojisindeki Son Gelişmeler – Timur Ustaömer
-İstanbul ve Deprem – Naci Görür
-Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik – Remzi Karagüzel
-Kent Jeolojisi ve Kentsel Dönüşüm – Okan Tüysüz
-Çevre Jeolojisi, Değişen İklim ve İstanbul – Ömer Lütfü Şen
-Jeolojik Miras ve Kültürel Jeoloji – Yıldırım Güngör
-Doğal Yapı Malzemeleri ve Kaynaklar – Atiye Tuğrul
-Su Kaynakları ve Yönetimi – İrfan Yolcubal

 
KAYIT
Online Kayıt için lütfen burayı tıklayınız

"Sempozyum tüm ilgi duyanların katılımına açık olup,herhangi bir kayıt ücreti alınmayacaktır. Aşağıdaki kayıt formunun doldurularak gönderilmesi yeterli olacaktır."
İLETİŞİM
Bildiriler için, dogacan.ozcan@iuc.edu.tr yada istjeo@gmail.com
Sponsorluk ve diğer konular için,
Neşe Değirmenci
email: istjeo@gmail.com    Tel: +90 212 2194563-64-66
ULAŞIM
İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi
E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul
MARMARAY ATAKÖY İSTASYONU – İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ATAKÖY YERLEŞKESİ SERVİS SAATLERİ
MARMARAY ATAKÖY İSTASYONU KALKIŞ  08:00
İKÜ ATAKÖY YERLEŞKESİ KALKIŞ  18:05
NOT: Aşağıdaki harita üzerinde sol üst köşede yer alan "Yol Tarifi" kısmı kullanılarak sempozyumumuza ulaşabilirsiniz.
14-15 Aralık 2023
İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi    Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi
ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri özlerinin son gönderme tarihi: 2 Ekim 2023
Bildirilerini kabulünün yazarlara son bildirim tarihi: 1 Kasım 2023
Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında
Selman Er tarafından düzenlenmiştir.